بدون دیدگاه زینب فنونی

  درباره “ازدواج به وصال نرسیده” چه می دانید؟ به گزارش سایت همسران بعضی از زوج ها از نظر جنسی قادر به اجرا و دخول نیستند، یعنی ارتباط آنها به وصال نرسیده است وهنوز زن ومرد بعد از مدتها زندگی نتوانسته اند یک ارتباط کامل برقرار کنند. چند علت احتمالی برای آن وجود دارد: 1- […]