رفتارهای طبیعی و انتظارات مردان و زنان پس از رابطه جنسی و مقاربت به گزارش سایت همسران یکی از مشکلات عمده بین زوجها تغییر رفتار آنها و سردی آنها پس از رابطه جنسی میباشد ، معمولا این برداشتها به علت عدم شناخت جنس مخالف حاصل می شود. تغییرات مردان پس از انزال و مقاربت: معمولا […]