بدون دیدگاه زینب فنونی

  به گزارش سایت همسران یکی از راه های از بین بردن موهای زاید اطراف آلت تناسلی استفاده از تیغ یا ژیلت است که این تیغ ها اغلب باعث تیرگی دور آلت تناسلی می شوند بهترین راه برای جلوگیری از آن استفاده از روش های جایگزین می باشد, قبل از بیان راه حل رفع تیرگی […]

رفع تیرگی آلت تناسلی بانوان
  بدون دیدگاه زینب فنونی

 
رفع تیرگی آلت تناسلی زنان ( رفع تیرگی واژن )به گزارش سایت طبتاج  یکی از راه های از بین بردن موهای زاید اطراف آلت تناسلی استفاده از تیغ یا ژیلت است که این تیغ ها اغلب باعث تیرگی دور آلت تناسلی می شوند بهترین راه برای جلوگیری از آن استفاده از روش های…